Izdelek

Izdelek in storitev:

Izdelek programerja je programska koda, ki postane po testiranju delujoča. Programerjev končni izdelek je običajno novo izdelani program. Glede na razvejanost nalog so tudi izdelki lahko zelo pestri. V zadnjem času je na voljo vedno več orodij, ki njegove izdelke primerno strukturirajo in pomagajo razdeliti na posamezne programske module, ki jih je možno večkrat uporabiti.