Predvidena izobrazba

Predpisanih zahtev glede smeri izobrazbe ni, vendar imajo programerji ponavadi končano srednjo, višjo ali visoko izobrazbo, ki jo pridobijo med rednim šolanjem. Že tedaj ali pozneje se usposabljajo še v programskih jezikih in za programiranje. Programer začetnik je lahko tudi s katerega drugega področja informacijske tehnologije, na primer operater na računalniku ali programski tehnik. Potrebna znanja za programiranje lahko dobi z usposabljanjem ob delu v podjetju, kjer je zaposlen ali v drugih ustanovah. Izobraževani program, ki ga je izbral, običajno ni odločilen, vendar imajo tisti z zaključenim izobraževanjem iz računalništva začetno prednost pred drugimi z drugačnimi izobraževalnimi programi, ki se morajo običajno še dodatno usposabljati.
Nekateri delodajalci kljub temu zaposlijo kandidate, ki so pred kratkim končali izobraževanje v kakem drugem programu, če o njih menijo, da imajo nagnjenje za programiranje in so jih pripravljeni sami usposobiti za to. Če kandidat nima računalniške izobrazbe, se pogosto zahteva podiplomsko spričevalo o obvladovanju informatike. Možno je tudi naknadno usposabljanje:

  • programerje morajo usposobiti za delo s postopki in predpisi, ki jih uporabljajo
  • za konkretne programske jezike
  • za programska orodja in razvijalske možnosti operacijskega sistema
  • za metode programiranja in razvijanja sistemov kot na primer strukturirano programiranje
  • za metode in postopke testiranja sestavnih delov in sestavljanje programov in
  • za razumevanje zgradbe naprav in programov, ki jih je treba upoštevati pri razvijanju programov.