Razmere za delo

Programer običajno dela v pisarniškem okolju v čistih in svežih prostorih. Programerji, ki so v službi v velikih podjetjih, so navadno vsi na isti lokaciji. Delovno mesto samozaposlenih programerjev in tistih, ki delajo v podjetjih za računalniške storitve, pa je, dokler traja njihovo delovno razmerje, pogosto tam, kjer so potrebni. To lahko pomeni, da bodo lahko tudi dlje časa odsotni od doma. V nekaterih podjetjih programerji prihajajo na delo prej in končujejo pozneje. To je odvisno od posebnih okoliščin nekaterih okolij za razvijanje programov. Skupinsko delo pogosto zahteva, da so člani programskega tima navzoči ob istem času.

Programersko okolje za velike sisteme, na primer za programiranje v COBOLU, narekuje bolj tradicionalne delovne navade in po potrebi tudi delo v izmenah. Pritiski zaradi rokov in nepredvidenih težav pri razvijanju in dopolnjevanju programov pogosto zahtevajo delo po končanem rednem delovnem času in ob dela prostih dneh. Programerji, ki delajo po pogodbi, so za nadurno delo navadno plačani, medtem ko redno zaposleni pogosto niso.